Yoga Blue Art HOT

Yoga Blue Art HOT je specifickým stylem jógy, který kombinuje tradiční hatha yogu s cvičením v horké místnosti udržované při teplotě 37°C. Jedná se o náš vlastní koncept cvičení, které se skládá z 24 neměnných pozic, každá pečlivě vysvětlena lektorkou.

Cílem této praxe je spojit fyzickou aktivitu s pozorností k tělu a dechu. Odpojujete se od vnějšího světa a soustředíte se na sebe. Důležitou roli hraje správné dýchání, které podporuje relaxaci a koncentraci.

Hlavní výhody Yogy Blue Art HOT
 • Posílení a protažení: Cvičení posiluje a protahuje všechny svaly, zlepšuje fyzickou kondici.
 • Stimulace orgánů: Ásany stimulují vnitřní orgány, což má pozitivní vliv na trávicí systém a cirkulaci krve.
 • Odbourání stresu: Praxe postupně snižuje stres a zvyšuje psychickou pohodu.
 • Zvýšení energie: Cvičení dodává energii a vitalitu.
 • Zdravější a pružnější tělo: Pravidelné cvičení zlepšuje celkovou tělesnou kondici.

Je ideální pro ty, kteří hledají výzvu spojenou s fyzickou aktivitou a duševním uvolněním. Tato praxe vás povzbudí k objevování vaší tělesné síly, flexibility a harmonie mezi tělem a myslí.

Hot Yoga

Hot yoga, známá také jako Bikram yoga, je dynamickou formou jógy provozovanou v horké místnosti udržované na teplotě přibližně 37°C.

Vysoká teplota místnosti přináší několik výhod. Teplota umožňuje svalům a kloubům lépe se protahovat, což usnadňuje správné provedení tělesných pozic, zvaných ásany. Zároveň teplé prostředí zvyšuje prokrvení, což podporuje odplavení toxických látek z těla.

Cvičení zahrnuje různé styly jógy, jako je hatha, vinyasa, flow, power yoga a pilates, přičemž lektorka se často přizpůsobuje potřebám skupiny.

Hlavní výhody HOT yogy
 • Fyzická náročnost: Některé lekce mohou být velmi intenzivní a posilující, což přispívá k lepší fyzické kondici.
 • Variabilita: Možnost výběru různých stylů jógy umožňuje cvičencům objevovat různé přístupy k cvičení a rozšiřovat své dovednosti.
 • Protažení: Hot yoga pomáhá protáhnout svaly a zlepšit flexibilitu, což zlepšuje držení těla a pohybovou rozsah.
 • Pozornost k dechu: Důraz na dechové techniky přispívá k lepšímu soustředění a relaxaci během cvičení.
 • Psychická pohoda: Cvičení v horké místnosti a soustředění na pozitivní myšlenky mohou přispět ke snížení stresu a celkovému duševnímu blahu.

Hot yoga je skvělou volbou pro ty, kteří hledají výzvu a rozmanitost v józe a chtějí pracovat na fyzické i mentální pohodě. Tato praxe umožňuje cvičencům volit různé styly a přizpůsobit cvičení svým potřebám. Je vhodná pro cvičence na různých úrovních dovedností a hledajících různorodost ve své jógové praxi. Nicméně, dodržování bezpečnostních pokynů v horké místnosti, včetně dostatečné hydratace, je klíčové pro bezpečné cvičení. Tato praktika může nabídnout jak výzvu pro fyzickou kondici, tak také momenty klidu a relaxace pro mentální pohodu.

Ashtanga Vinyasa HOT

Ashtanga Vinyasa Hot je dynamický a náročný styl jógy, který kombinuje pevně danou posloupnost ásan (tělesných pozic) s plynulými přechody nazývanými „Vinyasy“. Tato praktika je prováděna v horké místnosti udržované na teplotě 37°C.

Cvičení  Ashtanga Vinyasa hot je fyzicky náročné a je vhodné pro klienty, kteří chtějí rozvíjet svoji sílu, vytrvalost a pružnost. Tato dynamická jóga nabízí možnost pracovat na tělesné kondici a současně se soustředit na dech a mentální klid.

Hlavní výhody Asthanga Vinyasa HOT
 • Fyzická výzva: Ashtanga Vinyasa Hot je náročný styl jógy, který posiluje a protahuje svaly, zlepšuje vytrvalost a celkovou fyzickou kondici.
 • Plynulý pohyb: Důraz na plynulé přechody mezi ásanami spojenými s dechem pomáhá zvýšit tělesnou koordinaci a kontrolu nad dechem.
 • Horké prostředí: Teplota místnosti při 37°C zvyšuje prokrvení svalů, čímž se zlepšuje flexibilita a snižuje riziko zranění.
 • Meditativní aspekt: Práce s dechem a pevná posloupnost ásan může vést ke zlepšení mentálního soustředění a klidu.

Ashtanga Vinyasa Hot je vhodná pro ty, kteří mají již nějaké zkušenosti s jóga cvičením a hledají náročnou fyzickou výzvu. Je také skvělou volbou pro ty, kteří chtějí zlepšit svoji pružnost a sílu těla. Dodržování bezpečnostních pokynů a hydratace je v horkém prostředí klíčové pro bezpečné cvičení.

Vinyasa Yoga HOT

Vinyasa Yoga je fascinující a životaschopný styl jógy, který se cvičí v horké místnosti udržované na teplotě 37°C. Tato forma jógy vychází ze základů tradiční Ashtanga Vinyasa yogy. Vinyasa však přináší svůj vlastní jedinečný prvek volnosti a kreativity.

Jedním z klíčových aspektů Vinyasa yogy je spojení dechu s pohybem. Cvičení probíhá plynule, a postupně přecházíme mezi různými ásanami v souladu s dechem. To nám umožňuje prožít každý okamžik cvičení v plné přítomnosti a zlepšit schopnost soustředit se na to, co se děje právě teď.

Hlavní výhody Vinyasa yogy HOT
 • Spojení dechu a pohybu: Vinyasa Yoga se zaměřuje na synchronizaci dechu s plynulým pohybem, což přináší harmonii a klid do našeho těla a mysli.
 • Flexibilita a kreativita: Tento styl umožňuje cvičencům vytvořit své vlastní sestavy ásan, což podporuje tvořivost a individuální přístup.
 • Přítomný okamžik: Cvičení vinyasa nás učí žít v přítomném okamžiku, což je klíčové pro mentální klid a soustředění.
 • Vhodná pro různé úrovně: Vinyasa Yoga je přístupná pro různé úrovně cvičenců, od začátečníků po pokročilé.

Vinyasa Yoga je ideální pro všechny, kteří hledají cvičení, které kombinuje tělesnou aktivitu s důrazem na dech a mentální pohodu. Je vhodná pro různé úrovně dovedností, od začátečníků po pokročilé, a pro ty, kteří chtějí zkoumat vlastní tvořivost v rámci jógy. Každý má možnost vytvořit si svou vlastní sestavu ásan, což umožňuje individuální přizpůsobení cvičení.

Flow Yoga HOT

Flow Yoga, provozovaná v horké místnosti, je ohromující a inspirativní styl jógy, který se zakládá na konceptu „flow“ – stavu plynulosti a harmonie. Tento styl jógy nás vede k tomu, abychom nechali vše proudit jako tekoucí řeku. Jako vlny oceánu, které omývají břeh, se učíme pohybovat v životě s lehkostí a gracií.

Flow Yoga spojuje důležité prvky jako je dech, pohyb a mentální soustředění. Lekce začínají zklidněním a uvolněním těla, aby se vytvořilo spojení mezi myslí a tělem. Následuje dynamické praktikování ásan (tělesných pozic) a pozdravů slunce v synchronizaci s dechem.

Hlavní výhody Flow Yogy HOT
 • Harmonie a plynulost: Flow Yoga nám pomáhá dosáhnout harmonie a plynulosti v našem těle i myšlení, což vede k celkovému pocitu rovnováhy.
 • Synchronizace dechu a pohybu: Tento styl zdůrazňuje synchronizaci dechu s pohybem, což umožňuje plynulé a hladké cvičení.
 • Dynamická praktika: Lekce Flow Yogy zahrnují dynamické praktikování ásan (tělesných pozic) a pozdravů slunce, což posiluje tělo a zlepšuje flexibilitu.
 • Relaxace: Každá lekce Flow Yogy zakončuje relaxací, což pomáhá uvolnit stres a napětí.

Flow Yoga je vhodná pro všechny, kteří hledají cvičení, které zdůrazňuje harmonii a plynulost, a pro ty, kteří chtějí pracovat na synchronizaci dechu a pohybu. Je ideální pro cvičence různých úrovní dovedností a pro ty, kteří chtějí prožít cvičení jako tekoucí řeku života. Tato jóga přináší momenty relaxace a klidu, což je pro mnohé důležitým aspektem v dnešním hektickém světě.

Power Yoga HOT

Power Yoga, jeden z fascinujících stylů jógy, nás zavede na cestu, kde se plynulý pohyb a dech stávají spojenými průvodci k lepší tělesné kondici a duševní pohodě. Tato dynamická praxe je založena na prolínání ásan (tělesných pozic) v rámci pozdravu slunci (Surya Namaskar), vytvářející plynulý tok energie.

Power Yoga klade důraz na protažení, posílení, a harmonii těla a mysli. Cvičení probíhá v klidném tempu, kde se jednotlivé ásany spojují do souměrných a proplétajících se postojů. Při této praxi je zvláštní pozornost věnována dýchání a vnímání svého těla.

Hlavní výhody Power yogy HOT
 • Celková síla a pružnost: Power Yoga zatěžuje svaly celého těla a zlepšuje flexibilitu a sílu, což vede k lepší tělesné kondici.
 • Zdravá pohyblivost kloubů: Tato praxe zachovává přirozenou hybnost kloubů a pomáhá vyrovnávat držení těla.
 • Zlepšená cirkulace: Power Yoga zvyšuje průtok krve a peristaltiku trávicího systému, což má pozitivní vliv na vnitřní orgány a procesy v těle.
 • Redukce stresu: Praktikování s důrazem na dech pomáhá snižovat stres a napětí, což přináší psychickou pohodu.

Power Yoga je vhodná pro všechny, kteří hledají cvičení, které kombinuje fyzickou aktivitu s důrazem na dech a mentální klid. Je ideální pro ty, kteří chtějí posílit své tělo, zlepšit flexibilitu a zároveň relaxovat mysl. Tato jóga je přístupná pro různé úrovně dovedností a nabízí prostor pro objevování vlastního těla, mysli a duše. Je to cesta, která nepřestává nabízet nové možnosti pro rozvoj psychické i fyzické kondice.

Yin Yoga HOT

Yin Yoga je klidný a meditativní styl jógy, který nám pomáhá zbavit se tělesného napětí a vnitřního stresu, často způsobeného hektickým životním stylem. Tento kontrast k rychlejší a aktivnější józe přináší do našeho života klid a harmonii. Yin Yoga je cvičení, kde se jednotlivé ásany drží pomalu a pozorně, obvykle 3 až 5 minut, s hlavním zaměřením na střed těla, včetně kostí a pojivové tkáně.

Delší doba výdrže v pozicích nám umožňuje jemně uvolňovat svaly a pracovat na vyživení pojivové tkáně. Cvičení Yin Yogy je doprovázeno teplem, což zajišťuje příjemný pocit tepelného zábalu po celou lekci.

Hlavní výhody Yin Yogy HOT
 • Uvolnění napětí: Yin Yoga nám umožňuje jemně uvolňovat svaly a pracovat na vyživení pojivové tkáně, což pomáhá odstranit tělesné napětí a stres.
 • Klidná meditace: Delší doba výdrže v pozicích nám poskytuje příležitost pro meditaci a soustředění.
 • Zlepšená pohyblivost: Praxe Yin Yogy pomáhá zlepšit pohyblivost těla a podporuje zdraví kloubů.
 • Rovnováha: Yin Yoga nám umožňuje najít rovnováhu mezi aktivním a relaxačním cvičením.

Yin Yoga je vhodná pro všechny, kteří hledají způsob, jak se zbavit stresu a napětí, obnovit rovnováhu a zlepšit pohyblivost těla. Je ideální pro cvičence všech úrovní dovedností a nabízí příležitost pro hlubší propojení s vlastním tělem a myslí. Tato praxe nám pomáhá prožívat okamžiky klidu a soustředění, což má pozitivní vliv na duševní a fyzickou pohodu.

Core Yoga

Core Yoga je speciálním stylem jógy, který se zaměřuje na posílení středu těla a hlubokého stabilizačního systému, s důrazem na sílu dechu, pružnost, svaly, rovnováhu a koordinaci pohybu. To nám pomáhá k úpravě držení těla a zlepšení pohybových návyků v každodenním životě.

Core Yoga spojuje dynamické pohyby s výdržemi a zaměřuje se na různé části středu těla a břišní svaly. Posiluje břišní svaly, zádové svaly a pánevní dno, což má pozitivní vliv na celkovou stabilitu a posturu. Učíme se, jak efektivně využívat dech pro podporu síly středu těla.

Hlavní výhody Core Yogy
 • Posílení středu těla: Core Yoga pomáhá posilovat svaly břicha, zad, a pánevního dna, což zlepšuje celkovou sílu a stabilitu.
 • Vylepšené držení těla: Praxe pomáhá upravit posturu a snižuje riziko bolesti zad a poruch držení těla.
 • Flexibilita a rovnováha: Core Yoga kombinuje sílu s pružností a podporuje lepší koordinaci a rovnováhu.
 • Síla dechu: Důraz na dechovou práci pomáhá využívat dech pro podporu síly středu těla.

Core Yoga je vhodná pro všechny, kteří hledají cvičení, které posiluje střed těla, zlepšuje posturu a pohybové schopnosti. Je ideální pro ty, kteří chtějí pracovat na síle dechu a zároveň zlepšit flexibilitu a rovnováhu. Tato praxe může být upravena pro různé úrovně dovedností, a proto je přístupná pro všechny, kteří chtějí investovat do svého těla a zdraví.

Vinyasa Flow Yoga

Vinyasa Flow Yoga je živý a dynamický styl jógy, který se vyznačuje harmonickým spojením dechu s pohybem (vinyása znamená „spojení“). Tato praxe je založena na rytmu dechu, což znamená, že plynulé přechody mezi ásanami probíhají v souladu s naším dechem. Je cvičením, které přináší propojení těla a mysli a pomáhá nám lépe se vyrovnat s výzvami života.

Tento styl jógy nabízí dynamiku Ashtanga jógy, průběžnost vinyasy a klidnost hatha jógy, což vytváří unikátní a osvěžující cvičební zážitek. Je to cesta, jak prozkoumávat vnitřní svět a soustředit se na přítomný okamžik.

Hlavní výhody Vinyasa Flow Yogy
 • Spojení těla a dechu: Vinyasa Flow Yoga nás učí spojit dech s pohybem, což přináší hlubší povědomí o našem těle a dechu.
 • Dynamická cvičení: Cvičení je dynamické a poskytuje výzvu pro fyzickou kondici a sílu.
 • Adaptabilita: Praxe nám pomáhá lépe se přizpůsobit životním změnám a vnímat přítomnost.
 • Všestrannost: Kombinuje prvky různých stylů jógy, což umožňuje variabilitu v cvičení.

Vinyasa Flow Yoga je vhodná pro ty, kteří hledají spojení dechu a pohybu, chtějí posílit tělo a zlepšit fyzickou kondici. Je to ideální praxe pro ty, kteří chtějí lépe zvládat výzvy života a učit se žít v přítomném okamžiku. Tato praxe je přístupná pro cvičence na různých úrovních dovedností, což ji činí vhodnou pro široké spektrum lidí.

Hatha Yoga

Hatha jóga je tradičním stylem jógy s tisíciletou historií, který je přístupný všem, bez ohledu na věk nebo sportovní zkušenosti. Klademe důraz na správné provedení ásan (tělesných pozic) s ohledem na fyzioterapeutické principy. Hatha jóga se zaměřuje na fyzické cvičení, relaxaci a dechové techniky, což je zvláště důležité v dnešním světě, kde se stres stává běžnou součástí života.

Pravidelná praxe Hatha jógy může pozitivně ovlivnit vaše tělo i mysl. Pomáhá zlepšit pohybový aparát a zároveň snižovat stres, což má prospěšný vliv na celkovou pohodu.

Hlavní výhody Hatha Yogy
 • Zlepšená pohyblivost: Hatha jóga posiluje svaly a klouby, což vede ke zvýšení pohyblivosti a správnému držení těla.
 • Stresové uvolnění: Praxe jógy pomáhá snižovat stres a napětí, což má pozitivní vliv na celkovou pohodu.
 • Propojení těla a mysli: Hatha jóga podporuje harmonii mezi tělem a myslí, což vytváří pocit rovnováhy.

Hatha jóga je vhodná pro všechny, kteří hledají způsob, jak zlepšit pohyblivost a snížit stres. Je to ideální volba pro ty, kteří chtějí začít vnímat pozitivní změny ve svém těle a mysli. Tento styl jógy je přizpůsobitelný různým úrovním dovedností, a proto je vhodná pro každého, kdo se chce ponořit do světa jógy.

Surf Yoga

Surf joga je spojením dvou vášní: jógy a surfování. Toto spojení nabízí mnoho výhod a je určeno nejen pro zkušené surfaře, ale pro všechny milovníky oceánu, přírody a cestování. Surfjóga pomáhá zlepšit výkon na vlnách a zároveň podporuje regeneraci těla a mysli po náročném surfování.

Nemusíte být profesionálním surfařem ani zkušeným jogínem. Je to o spojení vášní a nalezení harmonie těla a mysli na vlnách i na jóga podložce.

Hlavní výhody Surf yogy
 • Zlepšení surfových dovedností: Surfjóga pomáhá zvýšit sílu, stabilitu a pohyblivost, což má pozitivní vliv na vaše surfování.
 • Regenerace a uvolnění: Pravidelná jóga podpoří regeneraci po fyzické námaze a uvolnění stresu spojeného s vodními sporty.
 • Pro všechny úrovně: Surfjóga je přístupná všem, bez ohledu na úroveň zkušeností v surfování nebo józe.

Surfjóga je pro všechny, kdo chtějí zkombinovat lásku k surfování s prospěšnými účinky jógy.

Breath Yoga

Ve společné praxi můžeš čekat jemné společné naladění se, napojení se na dech. S následným rozvinutím do flow, s delší výdrží v pozicích. Flow dynamičtějšího rázu, kdy ásany upravíme tak, aby odpovídaly tvým potřebám a tomu, co tě baví. S pozorností k dechu, vyčistili mysl.

Vše je směřováno do závěrečného uvolnění v shavasaně. Do pozice mrtvoly, kdy je tělo naprosto uvolněné a pasivní. Svým významem jde ale o pozici aktivní, pozici přerodu začátku a konce.

Hlavní výhody Breath Yogy
 • Individuální přístup: Každá ásana je upravena tak, aby vyhovovala vašim potřebám a tomu, co vás baví. Tímto způsobem je zajištěno, že vaše praxe je nejen příjemná, ale také efektivní.
 • Zlepšení dechové techniky: Základem je důkladné napojení se na dech, které pomáhá vyčistit mysl a zvýšit vaši mentální i fyzickou pohodu.
 • Flow a vytrvalost: Postupně se dostanete do dynamického flow, kde se zvyšuje vytrvalost v pozicích. Tím se nejen posiluje tělo, ale také se zlepšuje flexibilita a rovnováha.
 • Závěrečné uvolnění v Shavasaně: Každá lekce vrcholí v pozici Shavasana, kde je tělo naprosto uvolněné a pasivní. Tato pozice je klíčová pro regeneraci a přináší pocit hlubokého uvolnění a obnovy.
 • Mentální čistota a obnova: Praktikování Breath Yogy vám pomůže vyčistit mysl od každodenního stresu a nabízí prostor pro mentální obnovu a klid.

Přidejte se k nám na cestě, kde každý nádech a výdech vás přivádí blíže k sobě samému, kde objevujete sílu a krásu vlastního těla a mysli. Breath Yoga není jen praxe; je to způsob, jak žít s vědomím, harmonií a radostí.

Začněte s yogou ještě dnes!