Dita

Už od čtyř let je pohyb neoddělitelnou součástí mého života. Moje cesta začala ve škole Franka Towena, kde jsem objevila svět akrobacie, baletu, sportovní gymnastiky a stepu. Po několika letech pestrého pohybu jsem si uvědomila, že tanec je tím, co mě nejvíce naplňuje. Možnost vyjádřit tolik emocí a myšlenek tělem mě oslovila a rozhodla jsem se tanci věnovat naplno.

Moje další cesta vedla na konzervatoř Duncan Center a později na HAMU, kde jsem studovala pedagogiku tance.

Po ukončení školy jsem se aktivně věnovala výuce dětí v tanečních kroužcích i dospělých v pohybových centrech, a současně jsem se zapojila do produkce. Postupně jsem se rozhodla, že učení nechám stranou a pohyb, který mi umožňuje zastavit se, vypnout mysl, spojit se s dechem a prožívat přítomný okamžik, tím se stala jóga. To, co na svých lekcích prožívám, jsem se rozhodla s láskou předávat dál, a proto jsem absolvovala kurz na lektora jógy. Moje lekce jsou spíše energické a dynamické, s důrazem na dech, a vždy zakončené závěrečnou šavásanou.